logoboshuus2.png

Voor het lidmaatschap én deelname aan de Business ontbijtbijeenkomsten van Ronald McDonald Business Breakfast Club Arnhem vragen wij per kalenderjaar een bijdrage van € 325,- (meer mag natuurlijk ook!). 

De Ronald McDonald Business Breakfast Club Arnhem biedt u de mogelijkheid om een ontbijtbijeenkomst te sponsoren. U betaalt het ontbijt voor de leden, ontvangt hen op uw eigen locatie of in een horecagelegenheid en krijgt daarnaast 5 minuten om uw bedrijf te presenteren. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met het secretariaat of een van de leden van de stuurgroep. 

De inkomsten uit de Ronald McDonald Business Breakfast Club Arnhem, gaan rechtstreeks naar het Ronald McDonald Boshuus Arnhem; een warm thuis voor gezinnen met een kind met een ziekte of beperking.