Voor het lidmaatschap én deelname aan de Business ontbijtbijeenkomsten van Ronald McDonald Business Breakfast Club Arnhem vragen wij per kalenderjaar een  bijdrage van €275,-. (meer mag natuurlijk ook!). 
De inkomsten uit de Ronald McDonald Business Breakfast Club Arnhem, gaan rechtstreeks naar het Ronald McDonald Huis Arnhem; een warm thuis voor ouders van zieke kinderen. 

Thee Peeze