7.45 – 8.00:
Inloop en ontvangst gasten

8.00 - 8.05: 
Opening door de stuurgroep Business Breakfastclub Arnhem

8.05 - 8.15: 
Welkomstwoord door Thijs Wagenaar van Secure2go

8.15 - 8.55: 
Tijd voor lekker ontbijten en netwerken

8.55 - 9.00: 
Slotwoord bestuur Leon Tjakkes en eventuele mededelingen vanuit organisatie. 

Secure2go werkomgeving